قصه ام را شنیده است کسی بدتر از من ندیده است کسی قصه ام قصه همان مرغی است که شبیه اش ندیده است ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید
بیمارم و گواه من این ناله های زار این بدتر اینکه هیچ نمی آیدم بکار میخواستم به دجله خودم را بیفکنم وقتی پیاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
آبان 92
2 پست
یوسف
1 پست
حال
1 پست
مرغ
1 پست
می_پرسی
1 پست
حرف
1 پست
کهنه
1 پست
شرمنده
1 پست
گواه
1 پست